kinh nghiệm khởi nghiệp

Những nguyên tắc cơ bản phải biết khi muốn khởi nghiệp kinh doanh

Tiếp đến hãy xây dựng hệ thống hạ tầng bán hàng của mình, bao gồm hợp đồng, bản chào hàng, danh mục sản phẩm và tất cả những gì khách hàng cần tham khảo khi đến mua hàng của bạn. Chuẩn bị đủ ngân sách cho 6 tháng đầu tiên Mỗi ngành nghề, mỗi doanh